Skip to main content

FANLARARO MALAKA KURSLARI

- ta’lim dasturidan tashqari treninglar, konferensiyalar, seminarlar, kurslar portfoliosi;

-doktorantlar tarmog’ini qo’llab-quvvatlash (netvorking);

-ilmiy ekskursiyalar tashkil etish;

- tajribali olimlar va xorijlik mutaxassislar bilan uchrashuvlar.