Skip to main content

FUNKSIYALAR

Oliy ilm-fan maktabining asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

-tasdiqlangan tuzilmaviy yoki individual o’quv rejalariga muvofiq magistr va doktorantlarni tayyorlash jarayonini kafedralar bilan muvofiqlashtirish;

-tayanch doktorantura bo’yicha magistratura va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash dasturlari bo’yicha professor-o’qituvchilar tomonidan o’quv yuklamalarining bajarilishini hisobga olish va monitoring qilish;

-universitet kafedralarida magistrlik va doktorlik dissertatsiyalarining dastlabki ekspertiza va ekspert hay’atining kuzatuvi;

-magistrlar va doktorantlar bilan ularning huquq va majburiyatlari, dissertatsiyalarni tayyorlashning amaldagi qoidalari va tartiblariga oid barcha masalalar bo’yicha maslahatlar o’tkazish;

-bakalavrlar, doktorantlar va tadqiqotchilarning shaxsiy ishlarini yuritish;

-Hemis ta’lim portalida talabalar soni bo’yicha ma’lumotlar bazasini o’z vaqtida shakllantirish;

-universitet Ilmiy kengashi, Ilmiy-texnika kengashi majlislari uchun zarur materiallarni tayyorlash;

-universitetning oliy ilm-fan maktabining veb-sayti uchun ma’lumotlar tayyorlash.