Skip to main content

GEOMATIKA MUHANDISLIGI

Geomatik muhandislik - geodeziya, xaritalash, geografik axborot tizimlari (GIS), masofaviy zondlash va fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish elementlarini birlashtirgan ko'p tarmoqli soha. U geofazoviy ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, sharhlash va boshqarishni o'z ichiga oladi. Geomatik muhandislar Yer yuzasi va uning xususiyatlari bilan bog'liq ma'lumotlarni olish va qayta ishlash uchun GPS (Global joylashishni aniqlash tizimi), sun'iy yo'ldosh tasvirlari va lazerli skanerlash kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanadilar.

SamDAQUda Geomatik muhandislik ta'limi:

SamDAQUda Geomatik muhandislik yo‘nalishida tahsil olayotgan talaba nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni qamrab oluvchi keng qamrovli o‘quv dasturini oladi. Kurs ishi ko'pincha geodeziya, geodeziya texnikasi, fotogrammetriya, masofadan zondlash, GIS, kartografiya, kompyuter dasturlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va loyihalarni boshqarish kabi fanlarni o'z ichiga oladi. Talabalar, shuningdek, laboratoriya ishlari, dala so'rovlari va amaliyot imkoniyatlari orqali amaliy tajribaga ega bo'ladilar. Kurs ishi quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi:

Geodeziya: Bu soha Yerning shakli, tortishish maydoni va joylashishni aniqlash usullarini tushunishga qaratilgan. Talabalar sun’iy yo‘ldosh geodeziyasi, yer va havodan o‘rganish usullari, koordinata tizimlari bilan tanishadilar.

§  Masofadan zondlash: Bu intizom havodagi yoki sun’iy yo‘ldosh sensorlaridan ma’lumotlarni olish va talqin qilishni o‘z ichiga oladi. Talabalar turli xil masofaviy zondlash texnikasi, tasvirni tahlil qilish va turli to'lqin uzunliklaridan olingan ma'lumotlardan foydalanishni o'rganadilar.

§  Geografik axborot tizimlari (GIS): Talabalar GIS dasturiy ta'minoti va ma'lumotlar bazalari bilan ishlash bo'yicha malakaga ega bo'ladilar. Ular fazoviy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, manipulyatsiya qilish va vizualizatsiya qilishni o'rganadilar. Mavzular fazoviy tahlil, ma'lumotlarni modellashtirish va geoma'lumotlar bazasi dizaynini o'z ichiga olishi mumkin.

§  Kartografiya va xaritani loyihalash: Bu soha xaritani yaratish tamoyillariga, jumladan, simvollashtirish, masshtab, proyeksiya va vizual aloqaga qaratilgan. Talabalar xaritani loyihalash, raqamli kartografiya va vizualizatsiya usullari bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

§  Erni rivojlantirish va kadastri: Bu soha erni o'rganish, kadastr tizimlari va yer tuzishni o'z ichiga oladi. Talabalar yerga egalik qilishning huquqiy jihatlari, yer boshqaruvi tizimlari va yerni rivojlantirishni rejalashtirish bilan tanishadilar.

§  Geomatik ilovalar: Talabalar Geomatika muhandisligining turli xil ilovalarini, jumladan, shaharsozlik, transport boshqaruvi, atrof-muhit monitoringi, tabiiy resurslarni boshqarish, tabiiy ofatlarni boshqarish va qaror qabul qilish uchun geofazoviy tahlillarni o'rganadilar.