Skip to main content

MISSIYA

Oliy ilm-fan maktabining missiyasi oliy malakali yosh ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni akademik ta’limning yuqori darajasiga erishishi, ularning ilmiy va innovatsion salohiyatini rivojlantirishda qo’llab-quvvatlashdan iborat.