Skip to main content

OLIY ILM-FAN MAKTABINING MAQSADI

Oliy ilm-fan maktabining maqsadi - bu tashkilot va koordinatsiya faoliyati yuqori malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlashga yo’naltirilgan normativ talablarga muvofiq amalga oshiriladigan doktorantura dasturlarini amalga oshirish, tashkil etish va muvofiqlashtirishdir.

-talabalarning universitet kafedralari va tarkibiy bo’linmalari bilan o’zaro hamkorligini qo’llab-quvvatlash va ta’minlash;

-ilmiy tadqiqotchilarning ijodiy va ilmiy salohiyatini namoyon etishga, akademik ko’nikma va umumiy malakalarini oshirishga yordam berish.

-universitetning tegishli kafedralarida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning uslubiy darajasini oshirishga hissa qo’shish;

-talabalarga ijtimoiy va maishiy masalalarni hal qilishda ko’mak berish.