Skip to main content

MAGISTRATURA IQTIDORLI TALABALAR

Hozirgi kunda Ilmiy bo'lim va magistratura bo'limlari tomonodan  2019-2020-o'quv yillida iqtidorli talabalarni tanlov asosida tanlash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda.