Перейти к основному содержанию

O'zlashtirish

Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti fakultetlari 2019-2020 o’quv yili talabalarning o’zlashtirish ko’rsatkichi bo’yicha

Ma’lumot

Fakultetlar nomi

O’zlashtirish, %

Sifat ko’rsatkichi, %

Qurilishni boshqarish fakulteti

98,6

25,6

Qurilish fakulteti

97,5

32,1

Arxitektura fakulteti

95,8

23,5

Muxandislik kommunikatsiyalari fakulteti

96,2

25,6